Om tävlingen

Tävlingsuppgift 

Tävlingsuppgiften är att försöka blicka in i framtiden och visa på möjliga lösningar för hur en familj kan tänkas leva och bo år 2049. Hur har boendeformen enfamiljshuset påverkats och utvecklats? Ny teknik möjliggör nytt tänkande även kring rumslighet och ytor - hur ser det hus ut som tar till vara nya tekniska möjligheter och samtidigt utvecklar sociala ytor? Hur kan huset i framtiden fungera som både mötesplats, arbetsplats och privat hem på ett hållbart sätt? Hur lever vi i småhus 2049? Kanske kompisboenden, generationsboenden, flexibla uthyrningsdelar med mera. Arrangören ser gärna lösningar som hjälper till att utveckla livskvalitet för den enskilda familjen såväl som en hållbar utveckling av samhället i ett större perspektiv. Stor vikt läggs vid det estetiska uttrycket så väl som vid funktionen.

Tävlingen är en idétävling utan fysik plats, men idéerna ska vara applicerbara i ett nordiskt klimat med de förutsättningar och årstider som finns i norden.

 

Det som kommer att bedömas är: 

- Hur ett estetiskt tilltalande 

boende kan tänkas gestaltas år 2049.

- Hur väl arkitekturen samspelar med tekniska 

energilösningar där ny teknik möjliggör och kanske 

förutsätter större ytor och generösa uttryck.

- Hur väl förslaget bidrar till ett hållbart boende 

för den enskilda familjen samt bidrar till en hållbar 

utveckling i ett större perspektiv.

- Hur väl förslaget är utvecklat med 

hänsyn till det nordiska klimatet.

 

Redovisningen ska innehålla:

- Minst en visualisering/ bild som på ett bra sätt sammanfattar er vision. 

- Text, illustrerad med schema(n) och diagram, som visar koncept och vision för en ny boendeform och utvecklingen av den.

- Planer, fasader och sektioner i lämplig skala och omfattning för att redovisa er vision. 

- Text med en beskrivning av förslagets materialval och tekniska lösningar samt eventuella illustrationer.

Tävlingsförslaget ska rymmas på max 4 st A3:or, och lämnas in i digital form som pdf. 

 

Arrangör

Arrangör är Willa Nordic i samråd med Sveriges Arkitekter. Willa Nordic är intresserade av att hitta framtida samarbete med medverkande studenter runt möjliga skissuppdrag och andra typer av uppgifter efter tävlingen.

 

Tävlingsform

Tävlingen är en allmän idétävling öppen för studenter vid LTH, Chalmers, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH, SLU Ultuna och SLU Alnarp. Det är även tillåtet att bilda team med studenter från andra universitet och högskolor med andra inriktningar relevanta för tävlingsuppgiften. Minst en i teamet ska studera vid ett av arkitekturprogrammen ovan.

 

Tävlingsspråk

Tävlingsförslagen ska vara utförda på svenska.

 

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor kan ställas till tävlingsfunktionären Mikael Torstensson kriftligt via e-post,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 16 juni 2019.  Frågor och svar publiceras sedan på tävlingens hemsida www.bo2049.se.

 

Tävlingsförslaget och inlämning

Tävlingsförslaget ska vara anonymt, och kan lämnas av en eller flera personer i samarbete. Samtliga inlämnade handlingar ska vara försedda med motto.  Allt inlämnat material, ska vara raderat på spårbar information för att garantera anonymitet. 

Visionen ska rymmas på max 4 st A3:or, och lämnas in digitalt i pdf-format på USB-minne.  

Senast fredagen den 30 september kl 15.00 ska tävlingsförslaget vara inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären. Förslaget ska åtföljas av ett förseglat kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren/förslagsställarna. 

 

Bidrag som inte inkommit till tävlingsfunktionären senast 

3 dagar efter sista datum kommer inte att tas upp för 

bedömning.

 

Postförsändelser skickas till: 

Willa Nordic,Bäckgatan 5, 570 02 Stockaryd

 

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av:

Cecilia Öfverholm, chefredaktör för tidsskriften RUM

Peder Lamm, chefredaktör för Connoisseur och mediaprofil

Patrik Windisch, arkitekt SAR/MSA

Klas Fridsäll, VD Willa Nordic

 

Juryns sekreterare är Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

 

Tävlingsgång

Juryn är utsedd av arrangören Willa Nordic, i samråd med Sveriges Arkitekter., och kommer att bedöma de inkomna tävlingsbidragen enligt följande: Innan de tre pristagarna presenteras, väljs de 10 främsta bidragen ut av juryn och presenteras på tävlingens hemsida www.bo2049.se. Möjligheten att rösta kommer att finnas på denna hemsida. Detta beräknas ske under november och december månad.

Dessa röster påverkar inte juryns utlåtande, som redan är klart vid utgallringen av de tio finalisterna, utan ska ge oss en sk”Folkets val” att presentera vid event/ prisutdelning. 

1:a, 2:a och 3:e pris presenteras på ett event i Stockholm under våren 2020.

 

Pris och publicitet

De vinnande tävlingsbidragen kommer att belönas med 50 000 kronor var av 30 000 krobor tillfaller förstapristagaren.

Utöver dessa prissummor kommer förslaget, om man är bland de tio utvalda bidragen, bli publicerad i olika digitala medier samt olika tryckta medier. Där kommer även det vinnande bidraget och dess förslagsställare presenteras i en artikel. En målsättning är också att involvera vinnande förslagställande team i framtida utvecklingsarbete tillsammans med Willa Nordic.

 

Ägande och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsbidrag. De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten för sina bidrag.

 

Godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält 1998 - reviderat 2015”. Tävlingsprogrammet är godkänt av juryns ledamöter.